Get Adobe Flash player
Ad Square Ad Square

Kancelarija – Evropski poslovi 1 deo

Andrija Aleksić
Šef oseka – Evropski poslovi
Republika Srbija
AP Vojvodina
021 4830 628
www.kep.rs

One Response to Kancelarija – Evropski poslovi 1 deo

 • admin says:

  Fond ”Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Fond je obrazovan radi praćenja, proučavanja i implementacije evropskih integracionih procesa i izgradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanja privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.
  Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

  1. Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;

  2. Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;

  3. Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;

  4. Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;

  5. Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;

  6. Edukaciju u oblasti evropske integracije;

  7. Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;

  8. Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

  Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:

  * Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU,
  * Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama,
  * Promovisanje evropskih vrednosti.

Leave a Reply

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ad Square Ad Square