Get Adobe Flash player
Ad Square Ad Square

admin

Ljubav -} Hobi -} Posao

Kancelarija za Evropske fondove 2. deo

Kaljave peći još uvek greju ….

Veseli obućar ….

Brusni kamenovi ….

Zanat koji vredi …

Ima nade za kovače

Proizvodnja lekovitih gljiva

Knjige koje valja pročitati …

  • Knjiga za one koji previse rade
  • Knjiga za one koji previše rade, Bredli Trevor Griv, Laguna, 2005, 116 strana, 14 x 14 cm   –   Bogato ilustrovana knjižica sa prosečno samo 2 retka teksta po strani, motom “Lisica zna mnoge stvari, a jež jednu ali vrednu”, posvetom knjige “ježevima” i zahvalnicom koja počinje tekstom “I sam sam bio od onih koji previše rade sve dok … nisam na duže vreme završio u bolničkoj pidžami. Iz bolnog iskustva i velikih muka izašao sam bogatiji za pokoju lekciju … Nadam se da ćete se zabaviti i oraspoložiti … verujem kako smo na ovaj svet poslati da učinimo mnogo manje nego što mislimo.”
   • Kako plivati sa ajkulama
   • Kako plivati sa ajkulama – nadmašite konkurente u prodaji, upravljanju, motivaciji i pregovaranju, Harvi Makej, Mono & Manana, 2005, 249 strana, 13 x 20 cm –  “Harvi Makej poseduje dar da na veoma duhovit i zabavan način iznese neka veoma važna zapažanja. Verovatno se zato ova knjiga koristi na stotinama univerziteta širom Sjedinjinih Država, a profesori poslovnih škola je preporučuju kao udžbenik za sve ono čemu ne uče ili ne mogu da uče svoje studente u školi. Osim njih, koriste je i hiljade velikih preduzeća, vladinih i neprofitnih organizacija kao sredstvo pomoću kojeg podstiču činovnike na preduzimljivost. Ako želite da uspete u poslu, ova knjiga poslovne legende mora da vam bude nadohvat ruke.”
   • Kako da postanete istinski vodja
   • Kako da postanete istinski vođa, Džon K. Maksvel, Algoritam, 2005, 255 strana, 13 x 20 cm – Knjiga u kojoj nam poznati američki stručnjak za pitanja vođenja i postizanja uspeha na ličnom i profesionalnom planu, autor 300 knjiga, daje mnoštvo saveta na temu uspešnog vođenja. Najvažnija načela koja svako ko želi da postane uspešan vođa mora da shvati i da primeni u praksi su: – Ključ uspeha u svakom poslu predstavlja naša sposobnost da vodimo ljude; – Sve uspeva i sve propada zavisno od vođenja; – Nadahnuti druge ljude da bolje rade, zadatak je istinskog vođe; – Vođenje je sposobnost zadobijanja sledbenika; – Vođenje je uticaj … Velike vođe nikada se ne postavljaju iznad svojih sledbenika, sem u preuzimanju odgovornosti … Istina je – ako uradite stvari koje je potrebno uraditi onda kada je to potrebno, doći će dan kada ćete moći da radite stvari koje želite i onda kada to želite.”
   • Knjiga za poreske obveznike
   • Knjiga za poreske obveznike, Efraim Kišon, Book&Marso, 2004, 188 strana, 12 x 19 cm – Knjiga Efraima Kišona, jednog od najboljih satiričara, 650 izdanja na 34 svetska jezika u tiražu od 39.000.000 primeraka, u kojoj je oštrica uperena ka problemima poreza, međusobnom preganjanju poreznika i poreskih obveznika. Prilikom poklanjanja ove knjige povodom Nove 2008. godine, napisali smo: “Od kada smo spoznali da muke poreskih obveznika nemaju ni vremnskih ni prostornih ograničenja podnosimo ih mnogo lakše.” Iako napisana od Izraelskog autora 1991. godine, knjiga je realistična kao da opisuje naše sadašnje i naše ovdašnje prilike. “Ne, u ovoj knjizi nije reč o sitnoj lovi. Ni govora. Ovde je reč o najčešćem fijasku našeg stoleća, o nesporazumu kojim je polovina čovečanstva sasvim legalno proterana u ilegalnost …”
   • Funky business
   • Funky business – Kapital igra kako talenat svira, Kijel A. Nordstrom i Jonas Riderstrale, Plato, 2004, 290 strana, 13 x 21 cm – “Knjiga za samopomoć, ali bitno drugačija od sve ostale takve literature. Umesto da ljudima govori šta da misle, ona ih poziva da sagledaju promene koje utiču na naše društvo, privredu, preduzeća, posao i konačno, naše živote. … Neke čitaoce ove knjige iznenađuje to što su je napisala dva švedska akademika … Na zemanljskoj kugli nema modernijeg mesta od Švedske … Ona elementarna sila koja je Švedsku gurala napred proteklih nekoliko decenija, bila je ideja da rukopis prošlosti treba uništiti, a život urediti tako da ljudi steknu slobodu da znaju ono što žele, da idu kuda žele i rade šta žele, nezavisno od pola, društvenog statusa, itd.”
   • Biti, raditi, imati: Vodič za one koji znaju kuda idu
   • Biti, raditi, imati: Vodič za one koji znaju kuda idu, Nikola M. Čanak, TOK, 2002, 379 strana, 17 x 24 cm – “Knjigu sam napisao u više nivoa tako da podjednako može da služi čoveku opšte radoznalosti, koji se nalazi u traganju za boljim sobom, kao i vrhunskom profesionalcu ili menadžeru koji želi da svoja znanja i umenja obogati ili upotpuni … Nazvao sam je vodičem za one koji znaju kuda idu jer sam duboko ubeđen u jednu staru izreku koja kaže: vodi sledi ili se skloni sa puta … Znanje je ček! Ništa ne vredi dok ga ne unovčimo! … Teži zvezdama. Ako i promašiš, još uvek si visoko! … Uspeh ne dolazi sam od sebe: on ima svoju cenu koju ćemo, ako ga želimo, platiti. Neuspeh dolazi sam od sebe, ali njegova cena je mnogo veća i on ne pita hoćemo li da je platimo!”
   • Psihologija uspeha I - Kako steći prijatelje i naklonost ljudi
   • Psihologija uspeha I – Kako steći prijatelje i naklonost ljudi, Dejl Karnegi, Politika, 2006, 204 strane, 14 x 21 cm – “Umeti postupati sa ljudima sigurno je jedna od najvećih teškoća s kojima se susreće poslovni čovek. To umeće, dakako, nije ništa manje važno ni za domaćicu, arhitektu ili inženjera. … Istraživanja su dokazala da i u ovako strogo tehničkim zanimanjima, kao što su inženjerska struka, tek petnaestak postotaka inženjerovog uspeha otpada na njegovo tehničko znanje, dok čitavih osasmdeset i pet procenata zavisi od njegove sposobnosti pravilnog postupanja sa ljudima – to jest, od njegovih karakternih i ljudskih osobina i od načina rukovođenja ljudima… Pet saveta za srećniji bračni život: 1) Nemojte prigovarati 2) Ne pokušavajte da menjate bračnog druga 3) Iskazujte sitne pažnje 4) Budite pristojni i ljubazni prema bračnom drugu 5) Pročitajte dobru knjigu o polnosti u braku. “
   • Psihologija uspeha II - Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu
   • Psihologija uspeha II – Kako zaboraviti brige i naći zadovoljstvo u životu, Dejl Karnegi, Politika, 2006, 236 strane, 14 x 21 cm – “Ova knjiga, dakle, nije nastala u kuli od slonovače. Ona ne predstavlja visokoparnu teorijsku propoved o mogućim načinima suzbijanja briga. Trudio sam se da joj dam oblik dinamičnog, sažetog, dokumentarnog prikaza o tome kako su brojni odrasli ljudi prevladali svoje brige. Jedno je, međutim, sigurno: ovo je praktična knjiga, koju čitalac može duboko da ‘zagrize’. Veoma mi je milo što mogu da kažem da u njoj nećete naići na izmišljene priče i neuverljive likove. Ona govori o iskustvima živih ljudi i navodi njihova prava imena. Ona je, dakle, posve autentična i dokumentarna knjiga. Knjiga nastala iz ljudskih potreba, i namenjena potrebama hiljada kjudi.”
   • Psihologija uspeha III - Pretvorite prodaju u magiju
   • Psihologija uspeha III – Pretvorite prodaju u magiju – Kako sam se uzdigao od neuspeha do uspeha u prodaji, Frenk Bečer, Politika, 2006, 192 strane, 14 x 21 cm – “Na ovim stranicama sam pokušao da ispričam priču o svojim glupim greškama, i šta je to što sam uradio da bih se izvukao iz očajanja i neuspeha.” Knjiga je podeljena u šest delova: I – Kako je jedna ideja umnožila moje prihode i sreću; 2 – Formula uspeha u prodaji; 3 – Šest načina da osvojite i zaržite poverenje drugih; IV – Kako da učinite da ljudi žele da posluju sa vama; V – Koraci u prodaji; VI – Ne plašite se neuspeha. “Najvažnija tajna prodaje je saznati šta drugi čovek želi i pomoći mu da nađe najbolji način da do toga dođe … Kada pokažete čoveku šta želi on će pomeriti nebo i zemlju da to dobije.”
   • Psihologija uspeha IV - Kako brzo i lako savladati govorničku veštinu
   • Psihologija uspeha IV – Kako brzo i lako savladati govorničku veštinu, Dejl Karnegi, Politika, 2006, 180 strana, 14 x 21 cm – “Poslovni, društveni i lični uspeh umnogome zavisi od sposobnosti čoveka da svojim bližnjima jasno saopšti šta je on, šta želi i u šta veruje. A danas, kao nikada pre, u atmosferi međunarodne tenzije, straha i nesigurnosti, potrebno nam je da kanali komunikacije među narodima budu stalno otvoreni. Moja je nada da će ova knjiga biti svestrano korisna, kako onima koji žele da funkcionišu sa više lakoće i samopouzdanja u praktičnim poslovima, tako i onima koji žele da se kao ličnosti savršenije izražavaju u težnji za potpunijim ličnim ispunjenjem.”
   • Psihologija uspeha V - Vođa u vama
   • Psihologija uspeha V – Vođa u vama – Kako uspeti u menjanju sveta i ljudi oko vas, Dejl Karnegi, Politika, 2006, 219 strana, 14 x 21 cm – “Vaš um treba da bude neprestano otvoren prema promenama. Postavite se tako da vam promene budu dobrodošle i da idu vama u korist. Napredovati može samo onaj ko neprestano proverava i preispituje svoje stavove i ideje.” Karnegijevi principi: – Gledajte na stvar tuđim očima. – Hvalite, ali iskreno, ono što je kod drugih ljudi dobro. – Upregnite silu entuzijazma. – Poštujte dostojanstvo svakog čoveka. – Ne preterujte sa kritikovanjem. – Postavite pred ljude primere za ugled. – Zadržite u svom životu osećanje za ravnotežu i zabavu.”
   • Inspekticid
   • Inspekticid, zbirka zakona, Dejan Milanov, Famila Giardino, 2006, 104 strane, 14 x 21 cm – Zbirka zakona kojoj je prvenstvena namera da skrene pažnju na one odredbe zakona koje govore o pravima poreskih obveznika. Sadržaj: 1) Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi, 2)Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga, 3)Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u Poreskoj upravi 4) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 5) Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru 6) Delokrug rada Poreske uprave, 6) Javnost u radu tržišne inspekcije.
   • Porez na dodatu vrednost - četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
   • Porez na dodatu vrednost, Ivan Antić i dr., 4. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Privredni savetnik, avgust 2010, 1448 strana, 17 x 24 cm
    Priručnik je namenjen računovodstvenim i finansijskim stručnjacima, komercijalistima, menadžerima, pravnicima i svima drugima koji se sreću sa problematikom PDV-a. U prvom delu knjige govori se o osnovama sistema PDV-a, predmetu oporezivanja, pojmu poreskog obveznika i poreskog dužnika, mestu i vremenu prometa dobara i usluga, nastanku poreske obaveze, poreskoj osnovici, stopi i oslobođenjima, prethodnom porezu, izdavanju računa, podnošenju poreske prijave, obračunu i plaćanju PDV-a, povraćaju, refakciji i refundaciji PDV-a, evidenciji, obračunu i knjiženju PDV-a, dok se u drugom delu knjige govori o obračunu PDV-a po pojedinim delatnostima i specifičnim prometima dobara i usluga.
   • PDV u građevinarstvu
   • PDV u građevinarstvu: promet dobara, usluga i zakup, Ratomir Ćirović i Vera Bjelica, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Privredni savetnik, jun 2008, 564 strane, 17 x 24 cm – Priručnik je podeljen u pet delova:   I – Obračun PDV na promet dobara i usluga u građevinarstvu i na zakup poslovnog prostora,   II – Obračun PDV u slučaju adaptacije, rekonstrukcije, modernizacije i drugih ulaganja zakupca u poslovni prostor koji je u vlasništvu zakupodavca,   III – Iskazivanje podatka u poreskoj prijavi – obrascu PPPDV,   IV – Pitanja i odgovori u vezi sa primenom propisa o PDV u građevinarstvu,   V – Mišljenja nadležnih organa u vezi sa primenom propisa.
   • Poslovanje menicama
   • Poslovanje menicama, Emica Zdravković, Udruženje banaka Srbije, 2003, 188 strana, 17 x 24 cm – “Osnovna namena ove knjige je da se što preciznije objasni dosta složena i precizna regulativa poslovanja menicama, čije je poznavanje neophodno za pravilnu i efikasnu upotrebu kao sredstva kredita, sredstva plaćanja ali i obezbeđenja plaćanja. Mnoštvom primera knjiga će doprineti lakšem i boljem razumevanju ove složene materije. Uz detaljnu obradu svim meničnih sastojaka, prema Zakonu o menici, ukazano je i na sve bitne radnje koje proizilaze iz meničnih pravila, uz radnje koje se ne mogu propustiti u rukovanju menicom … Knjiga koja je, pre svega, namenjena praktičarima, sadrži sve neophodne zakonske i podzakonske akte i aktuelnu sudsku praksu što omogućava i olakšava upoznavanje, razumevanje i pravilno korišćenje ovog bezgotovinskog instrumenta.”
   • Komentar zakona o opštem upravnom postupku
   • Komentar zakona o opštem upravnom postupku sa sudskom praksom i registrom pojmova, Zoran R. Tomić, Vera Bačić, 8. izdanje, Službeni list SCG, 2003, 500 strana, 17 x 24 cm –  Važeći ZUP objavljen je u Službenom listu SRJ, broj 33/97 od 11. jula 1997. godine i stupio je na snagu 19. jula 1997. godine. Sam zakon ima 291 član, a ova knjiga 500 strana sitno i gusto kucanog teksta. Uz svaki član i svaki stav dat je komentar, a nakon toga i citirana sudska praksa. Na kraju je dat i registar pojmova. “S obzirom na svoju obuhvatnost, opširnost i sređenost, ZUP prevazilazi okvire običnog zakonskog teksta. On je zakonik, u smislu potpune kodifikacije upravno-procesnog prava SRJ. Pravna sigurnost koju ZUP najvećim delom svojih regula pruža, njegova široka primena, kao i vaspitno – stručni uticaj na upravne službenike, a, isto tako, preovlađujuće demokratski karakter ovog zakona – solidno obezbeđenje prava i pravnih interesa pojedinaca pred upravnom vlašću – svrstavaju ga među značajnije zakonske tekstove u pravnom sistemu SRJ.”
   • Pravo međunarodnog franšizinga
   • Pravo međunarodnog franšizinga, Milan S. Parivodić, Službeni glasnik, 2003, 343 strane, 17 x 24 cm – Veoma uskospecijalizovana stručna knjiga. “Ova rasprava bavi se ugovorima o franšizingu poslovnog formata i uopšte ugovornim aranžmanima koji se koriste za međunarodno širenje franšizing sistema … Franšizing se može opisati kao aranžman kojim jedno lice (franšizer), koje je razvilo sistem za vođenje određenog posla, dozvoljava drugom licu (franšizatu) da koristi taj sistem u skladu sa propisima franšizera, u zamenu za naknadu.” McDonald’s je najprisutnija franšiza kod nas.

    Dodaci ishrani ….

    Stevana Peci Popovića 21
    21203 Veternik

    www.pansport.rs

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player

    Ad Square Ad Square